Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin www.etk.fi/julkaisut

Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen

Tutkimuksessa tarkastellaan palkansaajien eläkeaikeiden ja toteutuneen eläkeiän taustatekijöitä. Eläkeaikeita mitataan vuoden 2003 työolotutkimuksen kysymyksellä, jossa henkilöltä on kysytty arviota kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisiästä. Toteutunut eläkeikä perustuu Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin eläkkeelle siirtymisestä vuosina 2005–2013.

Tekijät: Satu Nivalainen ja Noora Järnefelt

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2017

Kokonaiseläke 2018. Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna 2018. Esimerkit ja kuvat havainnollistavat kokonaiseläkkeen muodostumista eri tulotasoilla.

Tekijät: Juha Knuuti ja Suvi Ritola

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2018

Suomen osa-aika­eläke ja ­osittaiset eläkkeet Euroopassa

Raportissa tarkastellaan Suomen osa-aikaeläkkeen kehitystä vuodesta 1987 vuoteen 2017. Siinä kuvataan osa-aikaeläkkeen historiaa ja käyttöä. Osa-aikaeläkeläisiä kuvataan tilasto- ja rekisteritietojen valossa. Raportissa myös kootaan yhteen aikaisemman, osa-aikaeläkeläisiä koskevan tutkimuksen tuloksia. Lisäksi siinä on tietoa muiden maiden, erityisesti Ruotsin ja Norjan, osittaisista eläkkeistä.

Tekijät: Janne Salonen, Mervi Takala, Mika Vidlund ja Niko Väänänen

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2017

Suomen työeläkevakuutetut 2016

Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 18–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilasto sisältää tietoja palkansaajien työeläkevakuutetuista ansioista sekä palkattomien aikojen ja VEKL:n mukaan karttuneista etuuksista.

Sarja: Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2017

MUUALLA JULKAISTUA

EU ja sosiaalipolitiikka – käynnissä monia rinnakkaisia prosesseja

Puheenvuorossa tarkastellaan EU-tason prosesseja, joilla pyritään vaikuttamaan tai vaikutetaan sosiaalipolitiikkaan jäsenvaltioissa. Käsitellyksi tulevat avoimen koordinaation menetelmä, talouspolitiikan ohjausjakso sekä Eurooppa 2020 -strategia.

Tekijä: Niko Väänänen

Sarja: Janus, Vol 25 Nro 4 (2017)

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje