Tiedoksi

Palstan toimittanut Anne Iivonen

Ansiotiedot ilmoitettava tulorekisteriin 2019 alkaen

Ansioiden ilmoittaminen työeläkevakuuttajalle muuttuu. Vuodesta 2019 alkaen työnantaja ilmoittaa työntekijöiden ansiotiedot vain Verohallinnon ylläpitämään ­tulorekisteriin.

Samalla työnantajien tekemät vuosi- ja kuukausi-ilmoitukset poistuvat. Tulorekisteri helpottaa työnantajia, kun tietojen moninkertainen ilmoittaminen vaihtuu keskitettyyn ilmoittamiseen.

Tulorekisterin avulla mahdollistetaan parempi tietojen välitys ansiotulojen maksajilta niitä käyttäville tahoille, kuten työeläkevakuuttajille. Työeläkevakuuttajat saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee palkkojen maksajia tai ansiotiedon ilmoittajia.

Yrittäjien osalta nykyinen menettely säilyy myös tulorekisterin aikana. He ilmoittavat YEL-työtulonsa entiseen tapaan eläkeyhtiölleen.

Ilmarisessa lakkaa enimmillään 180 työtehtävää

Ilmarisessa on seuraavan kahden vuoden aikana on tiedossa mittavia irtisanomisia. Koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut on käyty tammikuuhun mennessä.

Enintään 180 nykyistä vakinaista työtehtävää lakkaisi, selvisi neuvottelujen tuloksena.

Työntekijämäärän vähennykset liittyvät kahden työeläkeyhtiön yhdistymiseen. Eteran yhdistyminen Ilmariseen toteutui tämän vuoden alussa.

Nyt Ilmarisessa päätökseen saaduissa yt-neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstökäytäntöjen yhtenäistämistä, päällekkäisten toimintojen karsimista sekä uutta organisaatiomallia.

Yhdistyneeseen yhtiöön syntyy myös uusia tehtäviä. Siten irtisanottavien määrä tulisi jäämään arveltua 180:aa pienemmäksi. Määrä tarkentuu, kun uuden organisaation nimitykset vahvistuvat.

Eläkekassa Viabek konkurssiin

Viabek, liikennepalvelualojen eläkekassa, on haettu tammikuussa konkurssiin. Maksussa olevat eläkkeet ja ansaitut eläke-etuudet on konkurssista huolimatta turvattu.

Työntekijän eläkelain mukaan työeläkevakuuttajilla on konkurssiyhteisvastuu. Muut toimijat huolehtivat eläkkeistä ja etuuksista, jos yksi joutuu konkurssiin.

Viabek-kassa oli jo vuoden 2011 lopulla joutunut selvitystilaan, kun eläkekassan varat eivät enää riittäneet kattamaan tulevien eläkkeiden varalle tarvittavaa vastuuvelkaa.

Taustalla oli Viabekin riskillisten sijoitusten arvostuksessa tapahtunut lasku, jonka seurauksena kassan vakavaraisuuspääomavaatimus ei enää täyttynyt.

Opi uutta

Vahvista

asiantuntijuuttasi

eläkeasioissa.

@

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Kevään koulutuksissa on laaja kattaus oppia ja osaamisen vahvistamista. Muutama esimerkki valikoimistamme:

Tarvitsetteko työkavereidesi kanssa vahvistusta eläkeasioista?

Ota yhteyttä, räätälöimme teille yrityskohtaisen koulutuksen.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

NIMITYKSET

Ilmarinen

Jouko Pölönen (KTM, eMBA) on nimitetty Ilmarisen toimitusjohtajaksi. Pölönen aloittaa uudessa tehtävässä viimeistään kesäkuussa.

Pölönen on OP Ryhmän pankkiliiketoiminnan johtaja ja johtokunnan jäsen, OP Yrityspankki Oyj:n toimitusjohtaja ja Helsingin Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja.

Nykyinen toimitusjohtaja Timo Ritakallio jatkaa Ilmarisessa helmikuun loppuun, jonka jälkeen aloittaa OP Ryhmän pääjohtajana.

Varma

Tuula Kallio (VT) on nimitetty Varman lakiasiainjohtajaksi 1.1. alkaen. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Risto Murrolle.

Veritas

Tiina Laine (OTM) on nimitetty eläkepalveluista ja ratkaisulinjasta vastaavaksi johtajaksi 1.10.2017 alkaen. Laine on myös johtoryhmän jäsen.

Mika Paananen (tradenomi, eMBA) on nimitetty asiakkuusjohtajaksi 8.1. alkaen. Paananen on myös johtoryhmässä.

Piia Vuoti (OTK, varatuomari) on nimitetty lakiasioista ja edunvalvonnasta vastaavaksi johtajaksi 16.10.2017 alkaen .

Kuukauden twiitti

Karoliina Kääriäinen

@kmkaariainen

24.1.2018 klo 13.32

Ihan huikea juttu! Jos gradusi käsittelee eläketurvaa niin hakemusta tulemaan vaan. #eläketurva #työeläke #gradu

Eläketurvakeskus alkaa myöntää vuosittain ansiokkaalle, eläketurvan kannalta kiinnostavalle pro gradu -työlle tunnustuspalkintoa. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

https://www.etk.fi/uutinen/pro-gradu-palkinto-luvassa-ansiokkaalle-elakeaiheiselle-opinnaytteelle/… #gradu #tunnustuspalkinto

63 v 3 kk

Eläkeikärajat alkavat käytännössä nousta tänä vuonna. Vuonna 1955 syntyneiden alin eläkeikä nousee 63 vuoteen 3 kuukauteen.

Eläkeuudistuksen mukaan alin eläkeikä nousee vuodesta 2018 lähtien ikäryhmittäin kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes se on 65 vuotta.