KUNTOUTUS

Minne kuljet, työeläkekuntoutus?

Kuntoutuskomitean raportin esittämien muutosten tavoitteena on aikaistaa työeläkekuntoutuksen käynnistymistä.

Teksti Hanna Hänninen | Piirroskuvitus Jouko Ollikainen

Kuntoutuskomitean yli vuoden kestäneen työskentelyn lopputuloksena syntyi raportti, jossa esitetään 55 erilaista ehdotusta kuntoutuksen, kuntoutusprosessin sekä kuntoutuksen järjestämisen kehittämiseksi.

– Kuntoutuksen uudistamisella ei haeta vallankumousta, vaan evoluutiota, toteaa komitean puheenjohtaja, Merimieseläkekassan toimitusjohtaja Kari Välimäki.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman kuntoutuskomitean mukaan työeläkekuntoutus toimii nykyisellään varsin hyvin. Pientä parannettavaa kuitenkin löytyy.

Kriteerit keskiöön

Yksi keskeisimmistä muutoksista koskee työeläkekuntoutuksen kriteeristöä. Työelämään vakiintuneisuuden kriteerin korvaisi jatkossa työansiovaatimus. Vaatimuksen mukaan työntekijällä tulee olla työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita viimeisten 36 kuukauden aikana ennen hakemuksen vireilletuloa. Muutoksen myötä esimerkiksi Kelan virkailijan olisi helpompi arvioida asiakkaan mahdollisuutta työeläkekuntoutukseen.

Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus eli kokonaisarviointi työeläkekuntoutuksen hyödynnettävyydestä nousee edellytykseksi muiden kriteerien rinnalle.

Kela-yhteistyötä tiiviimmäksi

Toinen työeläkekuntoutukseen liittyvä ehdotus koskee Kelan ja työeläkelaitosten yhteistyön tiivistämistä.

Ehdotuksen mukaan Kela aloittaisi vakuutettujen kuntoutustarpeen seulonnan sairausvakuutuskaudella, ja lähettäisi 90, 150 ja 230 sairauspäivärahan täyttymisajankohdasta tiedon työeläkelaitokselle työeläkekuntoutuksen kriteerit täyttävistä asiakkaista.

Kuntoutuskomitean keskusteluissa pohdittiin myös tarvetta Kelan ammatillisen kuntoutuksen ja työeläkekuntoutuksen harmonisointiin, mutta tätä ei nähty perusteltuna asiakasryhmien erovaisuuksien vuoksi. Tavoitteena on, että toimijoiden palvelut täydentäisivät toisiaan asiakkaiden kuntoutustarpeiden mukaisesti.

Asiakas keskiössä

Asiakkaan kuntoutusta koordinoimaan halutaan vastuutaho. Työterveyshuollon piiriin kuuluvilla tämä olisi työterveyshuolto. Muilla vastuutahona toimisi esimerkiksi sote-keskus, työeläkelaitos tai Kela.

Uudistusten tavoitteena on turvata yksilön oikeus toimivaan ja tavoitteelliseen työ- ja toimintakykyä tukevaan kuntoutukseen.