Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

Nämä ja monet muut julkaisut löydät verkosta www.etk.fi/julkaisut

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentuloa ja sen kehitystä vuosina 1995–2015. Toimeentuloa tutkitaan eläkkeiden tason, käytettävissä olevien tulojen, kulutuksen, varallisuuden ja toimeentulovaikeuksien kautta. Tutkimus tarjoaa tietoa eläketurvaa koskevalle päätöksenteolle ja julkiselle keskustelulle sekä laajemmalle hyvinvointi­tutkimukselle.

Toimittajat: Susan Kuivalainen, Juha Rantala, ­ Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017

Työolot ja työ­urat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä

Kirjaan on koottu suomalaisten tutkijoiden alkuperäisartikkeleita työolojen merkityksestä työuran eri vaiheissa. Kaikki artikkelit perustuvat ­Tilastokeskuksen keräämiin työolotutkimuksiin ja niihin liitettyihin rekisteritietoihin.

Toimittaja: Noora Järnefelt

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016

Maatalous­yrittäjien työurat ja eläketurva

Ikääntyminen, koulu­tus­tason nousu ja työ­- urien pidentyminen heijastuvat myös maa­- talousyrittäjiin. Eläketurvan näkökulmasta olennaista on eläkkeen perustana oleva työtulo sekä muu työura. Maatalousyrittäjien työurat ovat keskimääräistä pidempiä, mutta heidän eläketurvan taso jää usein keskimääräistä matalammaksi.

Tekijät: Sanna Tenhunen ja Janne Salonen

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2016

MUUALLA JULKAISTUA

Sosioekonominen asema ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen

Julkaisu on kirjoittajan esittämä lectio ­praecursoria väitöstutkimuksesta ”Socio­economic status and disability retirement in Finland. Causes changes over time and ­mortality”.

Tekijä: Anu Polvinen

Julkaisu: Kuntoutus 4/2016

MUUALLA JULKAISTUA

From social security to social investment? Compensating and social investment welfare policies in a life-course perspectiverom social security to social investment?

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen investoinnin politiikan kehitystä osana sosiaalipolitiikkaa 23 Euroopan maassa. Tutkimus perustuu Eurostatin sosiaalimenotilastoihin ja näyttää, kuinka eri elämänkaaren vaiheisiin kohdennetut sosiaalimenoprofiilit ovat muuttuneet Euroopassa 2000-luvulla.

Tekijä: Kati Kuitto

Julkaisu: Journal of European Social Policy, Vol. 26(5): 442-459