infografiikka

Työeläke on yhä kasvava etuus

Työeläke tuo leivän pöytään yhä useammalle. Työuran aikainen palkka vaikuttaa eläkkeen määrään. Jos työansiot jäävät ohueksi, Kela turvaa toimeentuloa.

Teksti: Anne Iivonen Data: Heidi Nyman Grafiikka: Markku Laitinen

Maamme noin 5,5 miljoonasta­ asukkaasta 1,5 miljoonaa saa eläkettä. Valtaosa heistä nauttii omaan työuraan perustuvaa työeläkettä, keskimäärin 1 426 euroa kuukaudessa.

Jos työeläke jää pieneksi, maksaa Kela asumiseen perustuvaa kansaneläkettä. Täyden kansaneläkkeen määrä yksin asuvalla on 629 euroa. Kansaneläkettä ei makseta työeläkkeen määrän ylittäessä yksin asuvalla noin 1 300 euroa kuukaudessa.

Isossa kuviossa näkyy eri etuja nauttivien osuudet eläkeläisväestössä. Kuvio sisältää myös takuueläkettä saavat. Kelan maksama takuueläke täydentää pientä eläkettä. Täysi takuu- eläke on 760 euroa.

Kokonaisuutena tilasto kertoo, että yhä harvempi työeläkettä saavista nauttii kansaneläkettä.

Eläkkeensaajat eläkejärjestelmän mukaan vuosina 2001 ja 2015, %

Eläkkeensaajat eläkejärjestelmän mukaan vuosina 2001 ja 2015, %

Eläkkeensaajat sisältävät kaikki eläkelajit.

Työeläke on yhä useamman tärkein toimeentulon lähde. Työeläkelaitokset maksavat työeläkettä työn ja yrittäjätoiminnan perusteella kertyneistä työeläkevaroista. Kansaneläkkeen niin kuin takuueläkkeenkin kulut maksaa Kela verovaroin.