eläkeuudistus 2017

osittaisen eläkkeen

hakijat liikkeellä alkuryntäyksessä

Uuden eläkelajin suosio näkyy. Hakemuksia jo kaksi tuhatta. Verkkopalveluissa asiointi lisääntyi tuntuvasti jo vuodenvaihteessa.

Teksti: Anne Iivonen Kuvat: työeläkelaitokset

Hitti on syntynyt. Alkaneen eläkeuudistusvuoden ensimmäisten viikkojen kokemukset jo osoittavat, että uusi eläkelaji, osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE) tunnetaan. Asiakastyön tunnelmat loppuvuonna ennakoivat tätä, ja vuoden alun hakemusryntäys vahvisti odotukset oikeiksi.

Ilmarisen osastopäällikkö Nina Bruun uskoo, että pää on vasta avattu: osittaisesta vanhuuseläkkeestä tulee todella suosittu. Ilmarisessa on hakemuksia vastaanotettu helmikuun alkuun mennessä lähes 500 kappaletta.

Tilanne kehittyy koko ajan. Helmikuun alkuun mennessä yhteensä noin pari tuhatta hakemusta on jätetty sisään eläkelaitoksiin.

Ensitunnelmista kertovat kolme eläkeosaajaa asiakastyön rajapinnasta: Marjukka Matikainen Varmasta, Sirpa Sakslin Kevasta ja Jouni Seppänen Elosta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusten kärki nytkähti rytinällä liikkeelle vuoden alkupäivinä.

– Tilanne tasaantunee helmikuun aikana, uskoo Varman neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen.

Tarvetta neuvonnalle tuntui olevan myös lain voimaantulon kynnyksellä. Yhteydenottoja satoi kiihtyvällä tahdilla jo vuoden loppua kohden, Matikainen sanoo.

– Asiakkaat olivat tietoisia osa-aikaeläkkeen poistumisesta, ja sitä sitten kyseltiin ruuhkaksi asti. Eläkeiät eivät niinkään herättäneet kysymyksiä.

Moniko hakenut osittaista eläkettä?

Hakemuksia on tullut Varmaan on tammikuussa hieman yli 350 kappaletta ja kaiken aikaa tulee lisää.

– Etenkin yrittäjät ovat hakijoiden joukossa hyvin edustettuina. Näyttää siltä, että 50 prosentin osittainen vanhuuseläke on heidän keskuudessaan suositumpi vaihtoehto, Matikainen toteaa.

Osittainen vanhuuseläke oli kysytyin ykkösaihe jo joulukuussa. Varhennusvähennystä sekä alimman vanhuuseläkeiän jälkeen laskettavaa lykkäyskorotusta selitettiin paljon auki asiakaspalvelutilanteissa.

Onko hakemuskäsittely ­ruuhkautunut?

– Aika tavallinen tilanne, hakemuksia tulee vuodenvaihteessa aina enemmän kuin muuhun vuodenaikaan, Matikainen rauhoittelee.

Varman verkkopalvelussa on käytössä mahdollisuus sähköisen asiakkuuden valitsemiseen. Eläkehakemuksen lisäksi asiakas saa halutessaan myös eläkepäätöksen digitaalisena.

Entä Kevassa, miten vuosi lähti käyntiin?

– Vilkasta on ollut. Pelkästään joulukuussa asiakkaat tekivät verkkolaskureilla kyselyitä osa-aika­eläkkeiden määrästä lähes 40 000 kertaa, kertoo Kevan erityisasiantuntija Sirpa Sakslin.

Julkisalojen vakuuttajassa Kevassa päätöksiä poistuvasta etuudesta eli osa-aikaeläkkeistä on tehty lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Kuten Varmassa, myös Kevassa OVE tuntuu sielläkin vetävän. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrää on Kevan laskureilla laskettu yhteensä 28 000 tapausta. Osa näitä vertailuja tehneistä asiakkaista todennäköisesti siirtyy jossain vaiheessa etuuden hakijaksi.

Kuinka paljon hakemuksia on tullut?

Tammikuun loppuun mennessä uuden etuuden hakemuksia on julkiselle puolelle saapunut lähes 500 kappaletta. Eläkepäätöksiä on tehty minkä ehditty – ja lisää on luvassa.

– Heti vuodenvaihteessa eivät edellisvuoden ansiot olleet vielä päivittyneet rekisteriin, joten jouduimme pyytämään alkuvuoden aikana viime vuoden tulotietoja työnantajilta ennen kuin voimme laskea eläkkeen määrän, Sakslin kertoo.

–Tilanne helpottuu viikko viikolta, kun edellisvuoden ansiotiedot on saatu rekisteröityä.

Kevassa työt rytmittyivät tärkeysjärjestykseen. Helmikuun alun jälkeen alkavat vanhuuseläkkeet, osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet ja osatyökyvyttömyyseläkkeen maksupäätökset jäivät tammikuussa odottamaan laskentajärjestelmiin tehtäviä muutoksia.

Julkisella puolella asiakkaat käyttivät oikeutta myös osa-aikaeläkkeeseen viimeisenä mahdollisena hetkenä.

–Vertailu osa-aikaeläkkeen ja osittaisen varhennetun eläkkeen välillä oli tyypillistä.

Kiinnostus näkyy vireänä myös Elossa

Helmikuun alkuun mennessä Elossa lähestytään 420 hakemuksen rajaa osittaista eläkettä hakeneiden määrissä.

– Pääasiassa eläkeasioista ovat kiinnostuneet ne henkilöt, jotka muutenkin olisivat kiinnostuneita eli eläkeiän kynnyksellä olevat, Elon eläkejohtaja Jouni Seppänen toteaa.

Jo tammikuun parin ensimmäisen viikon aikana kaikista osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuksista noin 40 prosenttia oli tullut yrittäjiltä.­Luku on iso, kun sen suhteuttaa siihen, että Elon vakuutetuista noin 18 prosenttia on yrittäjiä.

Puolet vai neljännes maksuun?

– Hakijoista suurin osa ottaa maksuun 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä. Enin osa hakijoista on 61-vuotiaita tai alkuvuonna 61 vuotta täyttäviä.

– Joukossa on myös jokunen, joka on täyttänyt jo oman eläkeiän, mutta on vanhuuseläkkeen sijaan hakenut osittaista vanhuuseläkettä, Seppänen sanoo.

Seppänen muistaa nostaa hyvät asiat päällimmäiseksi. Eläkeuudistuksesta ja isoista järjestelmämuutoksista huolimatta palvelun taso ja käsittelyajat ovat pysyneet hyvinä.

Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen Varmasta tietää, että vuodenvaihde on tavanomaista vilkkaampaa aikaa. Uudistus on kuitenkin selvästi lisännyt kiinnostusta.
Neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen Varmasta tietää, että vuodenvaihde on tavanomaista vilkkaampaa aikaa. Uudistus on kuitenkin selvästi lisännyt kiinnostusta.
Keva teki päätöksiä poistuvasta osa-aikaeläkkeestä lähes kolminkertaisen määrän edellisvuoteen verrattuna, kertoo erityisasiantuntija Sirpa Sakslin.
Keva teki päätöksiä poistuvasta osa-aikaeläkkeestä lähes kolminkertaisen määrän edellisvuoteen verrattuna, kertoo erityisasiantuntija Sirpa Sakslin.
Huomattava osa OVE-hakemuksista on tullut yrittäjiltä, kertoo työeläkeyhtiö Elon eläkejohtaja Jouni Seppänen.
Huomattava osa OVE-hakemuksista on tullut yrittäjiltä, kertoo työeläkeyhtiö Elon eläkejohtaja Jouni Seppänen.

OVE:lle voi astua 61 vuoden iästä alkaen

OVE on omaa ansaittua ­vanhuuseläkettä, jonka voi ottaa osittaisena maksuun 61 vuoden iästä alkaen.

OVE:n ottanut voi työskennellä, olla työskentelemättä ja saada jotain etuutta.

OVE:na voi ottaa joko 25 tai 50 prosenttia siitä pohjaeläkkeestä, joka on kertynyt edeltävän vuoden loppuun mennessä.

OVE:sta haukkaa varhennusvähennys osan. Jokainen kuukausi joka alittaa oman ikäluokan alimman eläkeiän, pienentää OVE:n määrää 0,4 prosentilla.

OVE:een voi tulla myös vastaava lykkäyskorotus, jos ottaa sen maksun alimman eläkeiän jälkeen.

OVE myönnetään eläkehakemuksen vireille tuloa seuraavan kuukauden alusta.

Eläkeuudistus.fi ja Työeläkelakipalvelu.fi