Uudistuva ETK.FI

Kohti rikkaampaa käyttökokemusta

Etk.fi puetaan kevättalvesta uuteen ulkoasuun. Kyse ei ole pelkästä kasvojenkohotuksesta, vaan palvelu kaartaa WordPress-julkaisualustalla jatkuvan kehityksen polulle.

Teksti Johanna Merinen ja Riikka Lehtelä

Keväällä uudistuva Eläketurvakeskuksen verkkopalvelu Etk.fi tarjoaa tutun sisällön uudessa paketissa. Se on edelleen väylä työeläkealan asiantuntijatietoon ja -palveluihin, mutta entistä vahvemmin myös työeläkeosaajien kohtaamispaikka.


Tuttu sisältö, uudet kääreet

Kehityspolun ensimetreillä verkkopalvelu muuttuu ennen kaikkea ulkoasultaan ja käyttöliittymältään.

Palvelu toimii ketterästi mobiililaitteilla, sillä uudistunut Etk.fi mukautuu käytettävän laitteen mukaan. Myös sisällön jakaminen helpottuu, kun some-painikkeet ovat käytössä kaikilla sivuilla.

Sisällöntuotannon tehostaminen on ollut yksi Etk.fi-uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista. Eläketurvakeskuksessa halutaan tuottaa asiakaslähtöistä verkkopalvelua, ja siinä helppo päivitettävyys ja pienkehitys ovat avainasemassa.


Suorinta reittiä kohteeseen

Verkkopalvelussa liikkumista on helpotettu päävalikkoa selkiyttämällä. Käyttäjä ohjataan suorinta mahdollista reittiä kohteeseen.

Myös Etk.fi-hakua on tehostettu, ja osuvimmat hakutulokset esitetään kärjessä.

Verkkouudistuksessa erityisesti sähköisten palvelujen löydettävyys paranee. ePalveluihin, kuten Työeläkelakipalveluun, Säädöspalveluun, Tilastotietokantaan ja Lähetetyn työntekijän hakemukseen pääsee siirtymään päävalikosta tai jokaisen sivun lopussa toistuvasta suurvalikosta.

Suosittu Julkaisut-palvelu nousee paraatipaikalle päävalikkoon. Eläketurvakeskuksen tuottamaa asiantuntijatietoa on tämän vuoden alusta julkaistu neljässä sarjassa: tutkimuksia, raportteja, tilastoja ja käsikirjoja. Myös tämä muutos tulee Etk.fi-uudistuksen myötä näkyvämmäksi.


Asiantuntijat blogisteina

Uusi Etk.fi tuo mukanaan blogin, jossa työeläkkeiden asiantuntijat ruotivat alan ajankohtaisia aiheita monista eri näkökulmista. Blogi on myös kohtaamispaikka, jossa kollegaa voi haastaa keskustelemaan aiheista syvällisemmin.

Kirjoittajakaarti muodostuu Eläketurvakeskuksen omista asiantuntijoista ja joukosta vierailevia kirjoittajia, jotka avauksillaan tuovat esiin, kuinka kiinnostavia asioita työeläkealalla tehdään, tutkitaan ja toteutetaan.

Nyt julkaistava Etk.fi on ensimmäinen versio uudessa WordPress-ympäristössä. Kun tekniikka on tuotu tähän päivään, voidaan keskittyä pala palalta pureskellen tärkeimpään – palvelun sisältöön.

Anna palautetta Etk.fi:ssä ja kerro, miten se palvelisi sinua parhaiten.

Kautto, Tamminen, Juusti ja kumppanit


Blogistit luovat puheenaiheita


E
tk.fi:n asiantuntijablogi tarjoaa yleistajuista asiantuntijatietoa ja uusia näkökulmia ajankohtaiseen eläkekeskusteluun. Näkemyksiään työeläkkeistä jakaa laaja kaarti talouden ja sosiaaliturvan erityisosaajia.

Kirjoittajina on Eläketurvakeskuksen omien asiantuntijoiden lisäksi muun muassa Eeva-Liisa Inkeroinen Teknologiateollisuus ry:stä, Jyri Juusti Varmasta, Pekka Puustinen Ilmarisesta sekä viime vuonna Suomen paras blogisti -palkinnon pokannut Lilja Tamminen.

Mikko Kauton Eläketutka jatkaa itsenäisenä bloginaan, mutta kirjoitukset löytää myös Etk.fi-blogista.

Blogi (engl. blog) tulee sanoista web ja log ja tarkoittaa vapaasti käännettynä verkkolokia tai verkkopäiväkirjaa. Asiantuntijablogissa näkyy kirjoittajan oma näkökulma, ajankohtaisuus ja vuorovaikutus lukijoiden kanssa.

Etk.fi-blogin kirjoituksia saa kernaasti kommentoida ja jakaa somessa. Nostetaan puheenaiheita ja keskustellaan työeläkkeistä!

Riikka Lehtelä

Twitter

Eläketurvakeskuksen uusimmat uutiset, tutkimukset, julkaisut ja tapahtumat. @ETKinfo

Youtube

Eläkeaiheisia videoita laidasta laitaan

Linkedin

Eläketurvakeskuksen avoimet työpaikat sekä ajankohtaisia julkaisuja ja uutisia.

Facebook – Kysy työeläkkeestä

Eläkeuutisia, tietoa ja keskustelua eläketurvasta sekä vastauksia kansalaisten eläkekysymyksiin.

Slideshare

Vapaasti ladattavia työeläkejärjestelmää havainnollistavia kuvapaketteja ja Eläketurvakeskuksen asiantuntijoiden esityksiä.

Suomi24 – Kysy työeläkkeestä

Työeläketietäjä neuvoo eläke-etuuksia koskevissa pulmissa.