tiedoksi

Eläkeikä nousee asteittain

Vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Presidentti on vahvistanut työeläkeuudistuksen lait.

Laki astuu voimaan 2017. Mutta vanhuuseläkeikiin ikärajan korotukset alkavat vaikuttaa vasta 2018.

Ensi alkuun ikärajan muutos kolmen kuukauden porrastuksina koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen.

Eläkeiän muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä. Jo eläkkeellä olevia muutokset eivät koske.

Työurien pidentäminen on eläkeuudistuksen tavoitteena. Ihmisten elinajan pidentyessä osa lisävuosista tulisi käyttää työntekoon.

Uudistus lisää työssä oloaikaa ja vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta. Näin halutaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävät eläkkeet.

Julkaisusarjassa neljä teemaväriä

Vuoden alussa uudistuivat Eläketurvakeskuksen julkaisusarjat. Asiantuntijatietoa julkaistaan neljässä sarjassa, jotka tunnistaa teemaväreistään: tutkimuksia (tummansininen), raportteja (vaaleansininen), tilastoja (keltainen) ja käsikirjoja (oranssi). Samassa yhteydessä Etk.fi:ssä julkaisupalvelu pesee kasvonsa osana alkukeväällä toteutuvaa verkkopalvelu-uudistusta.

Eläketurvakeskuksen julkaisut löytyvät myös Kansalliskirjaston ylläpitämästä Julkari.fi-palvelusta. Kansalliskirjasto huolehtii näin Eläketurvakeskuksen julkaisujen pitkäaikaissäilytyksestä. Samalla eläketurvaa koskeva tieto on entistä laajemmin saatavilla.

Edelleenkin kaikki Eläketurvakeskuksen julkaisut ovat saatavilla verkkopalvelustamme (www.etk.fi/julkaisut).

Liittymällä sähköisen julkaisukirjeen jakelulistalle saa sähköpostitse viidesti vuodessa tiedon Eläketurvakeskuksen uusimmista julkaisuista.

Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaarit

Tutkimusseminaareissa esitellään uusinta työuriin ja eläketurvaan liittyvää tutkimusta. Alla Eläketurvakeskuksen (ETK) alkukevään ohjelmatarjonta.

Seminaarit järjestetään torstaisin kello 14 alkaen Eläketurvakeskuksessa Helsingissä, Kirjurinkatu 3 (Itä-Pasila). Seminaarien kesto on noin puolitoista tuntia. Ilmoittautumiset sähköpostitse etukäteen viikkoa ennen seminaaria tutkimus@etk.fi.

18.2.

Mitä rekisteriaineistot ja laadulliset analyysit kertovat irtisanottujen 45 vuotta täyttäneiden/ Postissa työskennelleiden henkilöiden myöhemmästä työurasta ja elämästä?

Pertti Koistinen ja Pirjo Ni-kan­der (Tampereen yliopisto)

10.3.

Mitä mieltä kansalaiset ovat vuoden 2017 eläkeuudistuksesta? Onko eläkeinfolla vaikutusta?

Ilpo Airio (KELA) ja Sanna Tenhunen (ETK)

17.3.

Työkyvyttömyyden vuoksi

menetetty työura.

Mikko Laaksonen (ETK)

7.4.

Yksityinen säästäminen eläkeikää varten – mahdollisuus vai tarve?

Kati Ahonen ja Jyri Liukko (ETK)

21.4.

How the effective retirement age changed during the economic crisis – Evidence from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe.

Kathrin Komp (Helsingin yliopisto)

nimitykset

Elo

OTK Sari Läntinen on nimitetty 27.11.2015 alkaen asiakaspalvelupäälliköksi Elon eläkepalveluiden muutoksenhakuryhmään. Hän on aiemmin työskennellyt lakimiehenä Elon lakiasiain yksikössä.

TkT Olli Punkkinen on nimitetty 1.12.2015 päälliköksi Elon kvantitatiiviset analyysit ja vakavaraisuuden valvonta -yksikköön. Punkkinen on työskennellyt aiemmin analyytikkona samassa yksikössä.

Eläke-esitteet ilmestyneet

Työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta.

Työntekijän ja yrit­täjän eläketurva -esitteessä kerrotaan yksityisten alojen eläke-etuuksista ja niiden saamisen edellytyksistä. Esitteessä on myös huomioitu 2017 työeläkeuudistus.

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle -esitteessä on kerrottu periaatteet siitä, kuinka eläkevakuutus hoidetaan. Esitteessä on myös tietoa ulkomaalaisen ja ulkomaille lähtevän henkilön työeläkevakuuttamisesta.

Tarkempia eläkeneuvoja voi kysyä omasta työeläkelaitoksesi tai Eläketurvakeskuksesta.

Esitteet löytyvät helposti verkosta. Niistä saa myös paperiversion verkkolomakkeella tilaamalla.

Esitteet ja tilauslomake saatavilla verkossa www.etk.fi/julkaisut

Eläkkeelle 61,1 -vuotiaana

ELÄKKEELLESIIRTYMISIKÄ vuonna 2015 oli työeläkejärjestelmässä keskimäärin 61,1 vuotta.

Eläkkeelle jäi noin 74 000 henkilöä, vajaat 4 000 edellisvuotta enemmän. Heistä vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 55 000.