Pallo hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta löydät osoitteesta www.etk.fi/muutmaat.

Kari Lindstedt

Informaatikko

IRLANTI

Eläkevero toteutti tehtävänsä

Irlanti luopui vuodenvaihteessa määräaikaisesta eläkeverosta, jota perittiin neljän vuoden ajan.

Vero koski yksityisen sektorin vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Lisäveron suuruus vaihteli 0,15 ja 0,75 prosentin välillä vuosina 2011–2015. Vero laskettiin yksilöllisten eläkesäästöjen arvosta.

Eläkeveron tarkoituksena oli parantaa julkistaloutta ja kohentaa työllisyystilannetta. Ylimääräinen vero mahdollisti myös omalta osaltaan arvonlisäveron alennuksen palvelusektorilla.

Valtion kassaan kilahti lähes 2,5 miljardia euroa eläkeveron ansiosta. Valtiovarainministeri Michael Noonanin mukaan verosta voidaan luopua, koska sille asetetut tavoitteet saavutettiin.

International Update 11/2015

RUOTSI

AP-rahastojen uudistus hyllylle

Hallitus päätti Ruotsissa yllättäen romuttaa uudistuksen, joka olisi sulkenut kaksi vanhuuseläkkeiden puskurirahastoina toimivista AP-rahastoista.

Eri puolueiden edustajista koostuva Eläkeryhmä ei päässyt sopimukseen AP-rahastojen uudistuksesta. Rahastot jatkavat nyt toimintaansa entiseen malliin.

AP-rahastojen ohjaus osoittautui uudistuksen suurimmaksi kompastuskiveksi. Ainakin liberaalit pelkäsivät, että sijoitustoiminnan poliittinen ohjaus olisi lisääntynyt uudistuksen myötä.

Eläkeryhmän eripura vaikeuttaa myös muuta eläkkeisiin liittyvää yhteistyötä, sillä ryhmän pitäisi hahmotella muun muassa ehdotus uudeksi eläkeiän alarajaksi.

SvD 10.12.2015

PUOLA

Laki ja oikeus -puolue: Eläkeikä alas

Populistisen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) muodostama konservatiivihallitus aikoo alentaa eläkeikää. Alun perin lakialoite tuli presidentiltä.

Eläkeikää päätettiin vuonna 2012 nostaa 67 vuoteen sekä miehillä että naisilla. Nyt suunnitelmissa on laskea se takaisin lähelle vanhaa tasoa, jossa naisten eläkeikä olisi 60 ja miesten 65 vuotta. Eläkkeelle siirtyminen alimmassa eläkeiässä leikkaisi kuitenkin eläkkeen määrää.

Puola kulkee eläkeiän laskusuunnitelmineen vastavirtaan EU:ssa, sillä useassa maassa eläkeikää ollaan nostamassa.

EU:n komissio on varoittanut, että eläkeiän laskeminen vaarantaa maan eläkejärjestelmän vakauden. Syntyvyys on Puolassa yksi EU:n alhaisimmista.

Reuters 11.12.2015, Warsaw Voice 10.12.2015

KAZAKSTAN

Autoritäärinen presidentti käski virkamiehet eläkkeelle

Presidentti Nursultan Nazarbayev kehottaa virkamiehiä jäämään eläkkeelle virallisessa 63 vuoden eläkeiässä, jotta valtion virkoihin saadaan palkattua uutta verta.

Nazarbayev on hallinnut maailman suurinta sisämaavaltiota 25 vuoden ajan eli koko itsenäisyyden ajan ja jopa ennen sitä, kun Kazakstan oli vielä neuvostotasavalta.

Presidentti sanoi, etteivät yksittäiset virkamiehet ole korvaamattomia. 75-vuotias presidentti ei kuitenkaan ole itse aikeissa vetäytyä maan johdosta.

Kazakstanissa presidentin puheita kuunnellaan tarkasti. Presidentin tekemät linjanvedot määrittävät pitkälti sen, mitä maassa tapahtuu.

The Guardian 19.11.2015

KIINA

Väestönkehitys käännekohdassa

Työikäisen väestön määrä on alkanut laskea Kiinassa ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Sen arvioidaan laskevan 10 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Suunnanmuutoksella on suuria vaikutuksia sekä julkisiin että yksityisiin eläkemenoihin.

Maailmanpankin mukaan Kiinan ikääntyvän väestön prosentuaalinen määrä tuplaantuu seitsemästä prosentista neljääntoista seuraavaan 25 vuoden aikana. Samansuuntainen kehitys on käynnissä monissa Itä-Aasian maissa.

Kiina on hiljattain luopunut kuuluisasta yhden lapsen politiikastaan. Sillä ei kuitenkaan arvella olevan suurta vaikutusta väestönkehitykseen, sillä lasten elättäminen on kallista etenkin suurkaupungeissa. Lisäksi lasten hankkimista kontrolloivat esimerkiksi työnantajat.

Financial Times 9.12.2015, HS 11.1.

maaesittely

ITALIA

Italian väkiluku: 60 800 000

Elinajan odote: naiset 84,9, miehet 80,2 vuotta

Keskimääräinen lakisääteinen vanhuuseläke: 1 318 €/kk (2011)

Eläkeikä: naiset 63 v ja 9 kk, miehet 65 v ja 3 kk.

Eläkemaksut Italiassa Euroopan kärkitasoa

Italiassa eläke kertyy pääsääntöisesti pakollisesta sosiaalivakuutuksesta, joka perustuu työntekoon. Eläkkeitä hoitaa kansallinen sosiaalivakuutuslaitos INPS.

Eläkkeet määräytyvät maksujen perusteella ja ne rahoitetaan jakoperusteisesti. Eläkepalkkakatto on 8 340 € / kk. Sen ylittävältä osalta ei kerry eläkettä.

Maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan, mutta vain pienimmät eläkkeet ovat nousseet täyden inflaation mukaisesti.

Eläkemaksut ovat Italiassa Euroopan kärkitasoa. Eläkemaksu on 33 prosenttia, josta työntekijä maksaa reilun neljänneksen ja työnantaja loput. Yrittäjien eläkemaksu on 22,2 prosenttia.

Italiassa on käytössä joustava eläkeikä. Yksityisellä sektorilla on omat eläkeiät miehille ja naisille. Vuoden 2012 eläkeuudistuksen seurauksena yksityisen sektorin eläkeiät kuitenkin harmonisoidaan sukupuolten välillä vuoteen 2018 mennessä.

Julkisella sektorilla miesten ja naisten väliset eläkeiät asetettiin samalle tasolle jo aiemmin EU:n tuomioistuimen päätöksellä.

Vuoden 2012 uudistuksessa eläkeikä kytkettiin elinajanodotteeseen. Sekä eläkeiän alaraja että yläraja nousevat automaattisesti maan tilastokeskuksen laskelmien mukaisesti.

Pitkän työuran tehneet voivat jäädä ns. seniorieläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää. Myös seniorieläke on sidottu elinajanodotteeseen. Raskaaksi luokitelluissa ammateissa on oikeus siirtyä eläkkeelle muita aiemmin, jos tietty vakuutusaika täyttyy.