minä väitän!

Maailma muuttuu, mutta vakuutustoiminnan ydin säilyy

Mikä on vakuutustoiminnan tulevaisuus, kun ajan kuluessa joidenkin hyödykkeiden kysyntä kasvaa ja toisten nousee? Tähän kysymykseen löytyy helppo vastaus. Vakuuttaminen on tapa hallita vahingonvaarasta kumpuavaa taloudellista epävarmuutta. Epävarmuuden lähteistä ei ole pulaa, mikä takaa vakuutusten kysynnän myös tulevaisuudessa.

Mielenkiintoisempi kysymys liittyy vakuutusten tarjonnasta vastaavien instituutioiden toimintaympäristön muutoksiin. Esimerkiksi digitalisaatio mahdollistaa uudenlaiset tavat hoitaa asiakassuhteita, monien vakuutustoiminnan prosessien automatisoinnin ja liiketoimintaa helpottavan tiedon louhinnan.

Vakuutustoiminnan ydinperiaatteet – kuten huolellinen riskien valinta ja hajautuksen tarpeellisuus – säilyvät. Tiedonlouhinnan kyky ennustaa riittävän tarkasti riskejä jää heikoksi, mikäli se ei perustu käytännössä testattuun tilasto- ja vakuutusmatematiikkaan.

Digitalisaatio vaikuttaa vakuutusalaan myös kiertoteitse. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, digitalisaation ympärillä vallitseva hype aiheuttaa vakuutusyhtiöiden sijoitusomaisuutta uhkaavan pörssikuplan.

Riskienhallinnan merkitys on kasvanut yhteiskunnassa trendinomaisesti. Vakuutustoiminta ei ole tässä poikkeus. Vakavaraisuussääntely ja liiketoiminta ovat molemmat muuttuneet riskiperusteisemmaksi. Näin riskienhallinta ja vakuutustoiminta muodostavat sattuman ja epävarmuuden hallintaan keskittyvän symbioosin.

Tämä symbioosi on yhteiskunnallisesti siinä määrin merkittävä, että ympäri maailmaa koulutusta on organisoitu teeman ympärille. Vakuutuksen ja riskienhallinnan maisteriohjelmat löytyvät esimerkiksi johtavista kauppakorkeakouluista Cass Business School (Lontoo) ja Wharton (Pennsylvania). Suomessa tutkinnon tarjoaa Tampereen yliopisto.

Elämme kvartaalitaloudessa. Yliopistossa ruohonjuuritasolla opetuksen suunnittelussa kvartaalin tulisi olla 25 vuotta, kuten eläkejärjestelmän kehitystyössä. Syynä kaukokatseisuuteen on molemmissa tapauksissa sama eli vuosikymmenien pituinen lupaus: opiskelijan koko ainutkertaista elämää tukeva koulutus ja eläkeläisen koko jäljellä olevan elämän toimeentulon turvaava eläke.

Tampereen yliopiston vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta pyrkii antamansa koulutuslupauksen toteuttamiseen seuraavilla keinoilla.

Opetuksen ytimessä on riskin ja vakuutuksen ydinkäsitteet vallitsevan lainsäädännön määrittäessä toimintaympäristön. Vakuutustoimintaa ei rajata teennäisesti vaan näkökulma on kattava – liiketaloustiede ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista lähtevät lakisääteiset vakuutukset.

Painopistealueita ovat vakuutusliiketoiminta, työeläkkeet, vakuutusyhtiön sijoitustoiminta sekä riskienhallinta. Opetuksessa kiinnitetään huomiota vakuutusalan eri kehityssuuntiin ja teknisten sekä sosiaalisten innovaatioiden luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja riskeihin. Käytännön relevansin takaavat alan asiantuntijoiden vierailuluennot.

Tampereen opiskelijat eivät pelkää muutoksia, ja vakuutustoiminta sekä riskienhallinta kiinnostavat kovasti. Tässä opiskelijan kommentti:

”Vakuutusalalla on sen takia ainakin omasta mielestäni kiva olla, että nyt siellä on oikeasti mahdollisuus olla mukana suurissa muutoksissa.”

Lasse Koskinen

Palstalla vieraileva kirjoittaja ottaa kantaa eläkekeskusteluun.

Lasse Koskinen

Kuka?

Lasse Koskinen

Ikä: 52-vuotias

Koulutus: filosofian tohtori

Työ: vakuutustieteen professori Tampereen yliopistossa.